Privacyverklaring Wijsteen

Wijsteen gevestigd aan Mr. H. Smeengeweg 48 9439PB Witteveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.
Contactgegevens
Arjan Keizer, adres: Mr. H. Smeengeweg 48 9439PB Witteveen M: +31 (0)6 25 03 21 31
Persoonsgegevens die wij verwerken
Wijsteen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht
van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst verwerkt geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.
Doeleinden:
Wijsteen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
Geautomatiseerde besluitvorming
Wijsteen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Wijsteen)
tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wijsteen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Wijsteen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.
Cookies
Wijsteen gebruikt alleen technische en functionele cookies, analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijsteen en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. U dient hiervoor schriftelijk een verzoek in te dienen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wijsteen Mr. H. Smeengeweg 48, 9439PB Witteveen

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wijsteen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via info@wijsteen.nl